Đây là Rolex Chronograph xưa khá hiếm (Pre-Daytona) model 6238, sản xuất từ 1962-1967 với số lương giới hạn 3600 chiếc tổng cộng.
Máy lên dây valjoux caliber 72 (Rolex Cal.72 khá hiếm)
Đường kính 35 mm & Dầy 12.5 mm
Dây inox zin sản xuất tại Mỹ với kiểu khóa gài thông thường.Chiếc Rolex Chronograph 6238 khác, dây inox sản xuất tại Thụy Sỹ

Valjoux caliber 72-Rolex Caliper 72 (Khá hiếm)Xoạn viết bởi donghothuysy.net