Rolex Cosmograph/Daytona 6234

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6234-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 314
Kích thước: 129.3 KB
Movement: Caliber 72A
Period: 1960s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6238

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6238-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 278
Kích thước: 77.9 KB
Movement: Caliber 722C
Period: 1960s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6239

Tên : 6239-www.donghothuysy.net.JPG
Xem : 229
Kích cở : 136.0 KB
Movement: Caliber 722C
Period: 1960s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6240

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6240-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 367
Kích thước: 299.2 KB
Movement: Caliber 72B
Period: 1960s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6241

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6241-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 231
Kích thước: 195.7 KB
Movement: Caliber 722
Period: 1960s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6262

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6262-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 236
Kích thước: 41.9 KB
Movement: Caliber 727
Period: 1970s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel


Rolex Cosmograph/Daytona 6263

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6263-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 267
Kích thước: 399.5 KB
Movement: Caliber 727
Period: 1970s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6264

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6264-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 260
Kích thước: 134.2 KB
Movement: Caliber 727
Period: 1970s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm


Rolex Cosmograph/Daytona 6265

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6265-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 239
Kích thước: 111.2 KB
Movement: Caliber 727
Period: 1980s
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 36 mm