Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC00729.jpg
Lần xem: 727
Kích thước:  59.5 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC00730.jpg
Lần xem: 642
Kích thước:  48.6 KB