Tình hình là mình vừa được 1 người quen tặng cái đồng hồ Omega để bàn, nói là đồng hồ cổ nhưng mình thì mù tịt chẳng biết gì về nó cả. hôm nay post hình nó lên, nhờ admin và anh em trong diễn đàn chỉ giáo dùm , xem có đúng là đồng hồ omega cổ hay không hay là của Hồ cẩm đào nhái đây, và giá trị của nó vào khoảng bao nhiêu?...thanks
Đây là hình của nó:
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_1429.jpg
Lần xem: 2614
Kích thước:  85.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_1430.jpg
Lần xem: 1736
Kích thước:  82.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IMG_1431.jpg
Lần xem: 948
Kích thước:  85.7 KB