St=steel=inox(thép không rỉ)
MOP=Mother-Of-Pearl=Đính Ngọc trai/xà cừ
YG=Yellow Gold=Vàng vàng
RG=Rose Gold=Vàng hồng
WG=White Gold= Vàng trắng
STRG=inox và vàng hồng
STYG=inox và vàng vàng
STWG=inox và vàng trắng
Dial = mặt s
Bezel = niềng


Hiểu rõ thêm về cách mô tả đồng hồ và mã số sản phẩm của Omega:
http://donghothuysy.net/showthread.p...A3ng-d%C3%B9ng


Constellation 27mm


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012
ST.D/ST Black dial with stars 123.15.27.20.01.001 $ 8,600 November
ST.D/ST MOP dial with stars 123.15.27.20.05.001 $ 9,200 November
STYG.D/STYG MOP dial with stars 123.25.27.20.05.001 $ 1 0,600 November
STRG.D/STRG MOP dial with stars 123.25.27.20.05.002 $ 1 0,600 November
YG.D/YG MOP dial with stars 123.55.27.20.05.001 $ 2 5,000 November
RG.D/RG MOP dial with stars 123.55.27.20.05.003 $ 2 5,000 November
Constellation 24mm Stars- Quartz


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012
ST.D/ST Black dial with stars 123.15.24.60.01.001 $ 5,100 November
ST.D/ST MOP dial with stars 123.15.24.60.05.003 $ 5,700 November
STYG.D/STYG MOP dial with stars 123.25.24.60.05.001 $ 7,100 November
STRG.D/STRG MOP dial with stars 123.25.24.60.05.002 $ 7,100 November
YG.D/YG MOP dial with stars 123.55.24.60.05.001 $ 1 5,300 November
RG.D/RG MOP dial with stars 123.55.24.60.05.003 $ 1 5,200 November
Constellation có kim cương trên những mắt dây


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012
YG.D/YG.D diams on link MOP dial with stars 123.55.24.60.05.002 $ 22,500 November
RG.D/RG.D diams on link MOP dial with stars 123.55.24.60.05.004 $ 2 2,500 November
YG.D/YG.D diams on link MOP dial with stars 123.55.27.20.05.002 $ 3 4,000 November
RG.D/RG.D diams on link MOP dial with stars 123.55.27.20.05.004 $ 3 3,600 November
Constellation 38mm Ngày và Thứ(Day-Date)


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 7(July), 2012
ST/ST black dial, day-date 123.10.38.22.01.001 $ 8,300 July
STRG/STRG silvery dial, day-date 123.20.38.22.02.001 $ 1 2,200 July
STYG/STYG silvery dial, day-date 123.20.38.22.02.002 $ 1 2,200 July
STRG.D/STRG silvery dial, day-date 123.25.38.22.02.001 $ 1 9,500 July
STYG.D/STYG silvery dial, day-date 123.25.38.22.02.002 $ 1 9,500 July
RG/RG silvery dial, day-date 123.50.38.22.02.001 $ 3 6,700 July
YG/YG silvery dial, day-date 123.50.38.22.02.002 $ 3 7,000 July
RG.D/RG silvery dial, day-date 123.55.38.22.02.001 $ 4 4,000 July
YG.D/YG silvery dial, day-date 123.55.38.22.02.002 $ 4 4,000 JulyConstellation Chữ sLa Mã


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012
STRG.D/STRG Bezel with diams on roman numbers silvery dial 123.25.35.20.52.003 $ 13,000 November
STYG.D/STYG Bezel with diams on roman numbers champagne dial 123.25.35.20.58.002 $ 1 3,000 November
STRG.D/STRG Bezel with diams on roman numbers silvery dial 123.25.38.21.52.003 $ 1 6,100 November
STYG.D/STYG Bezel with diams on roman numbers champagne dial 123.25.38.21.58.002 $ 1 6,100 November
RG.D/RG Bezel with diams on roman numbers silvery dial 123.55.35.20.52.003 $ 2 8,500 November
YG.D/YG Bezel with diams on roman numbers silvery dial 123.55.35.20.52.004 $ 2 8,500 November
RG.D/RG Bezel with diams on roman numbers silvery dial 123.55.38.21.52.007 $ 3 8,000 November
YG.D/YG Bezel with diams on roman numbers silvery dial 123.55.38.21.52.008 $ 3 8,000 NovemberConstellation 27mm cọc số kim cươngMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 5(May), 2012
ST/ST black supernova dial, diam index 123.10.27.20.51.001 $ 6,400 May
ST/ST MOP supernova dial, diam index 123.10.27.20.55.001 $ 7,000 May
STRG/STRG MOP supernova dial, diam index 123.20.27.20.55.001 $ 8,600 May
STYG/STYG MOP Supernova dial ,diam index 123.20.27.20.55.002 $ 8,600 May
STYG/STYG MOP dial ,diam index 123.20.27.20.55.003 $ 8,200 May
STRG/STRG GOLD MOP dial, diam index 123.20.27.20.57.001 $ 8,800 May
STYG/STYG champagne supernova dial, diam index 123.20.27.20.58.001 $ 8,000 May
RG/RG MOP supernova dial, diam index 123.50.27.20.55.001 $ 2 3,500 May
YG/YG MOP supernova dial ,diam index 123.50.27.20.55.002 $ 2 3,500 May
RG/RG GOLD MOP, diam index 123.50.27.20.57.001 $ 2 3,600 May
YG/YG Champagne supernova diam index 123.50.27.20.58.001 $ 2 3,000 May


Constellation mặt sđen(black dial)


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 3 (March), 2012
ST/ST black dial 123.10.35.20.01.002 $ 4,400 March
ST/ST black dial 123.10.38.21.01.002 $ 5,900 March
STRG/STRG black dial 123.20.35.20.01.001 $ 6,850 March
STYG/STYG black dial 123.20.35.20.01.002 $ 6,850 March
STRG/STRG black dial 123.20.38.21.01.001 $ 8,600 March
STYG/STYG black dial 123.20.38.21.01.002 $ 8,600 March
Constellation Luxury


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 4(April), 2012

RG.D/RG.D diam snow-set bezel MOP supernova dial diam index bracelet with diamonds in "half-moon" snow-setting 123.55.27.20.55.003 $ 7 2,000 April

RG.D/RG.D diam snow-set bezel, MOP supernova dial diam index bracelet with diamonds in "rectangle" snow setting 123.55.27.20.55.004 $ 7 5,000 April


RG.D/RG.D silvery dial bracelet with diamonds in rectangular setting 123.55.38.21.52.005 $ 9 2,500 April


Seamaster James Bond-LE ST/ST black ceramic bezel lacquered "007" black dial gun.barrel-structure caseback 9mm bullet decor on rotor thru sapphire LE 3007x 212.30.36.20.51.001 $ 5,200 March


ST/ST black ceramic bezel lacquered "007" black dial
gun.barrel-structure caseback 9mm bullet decor on rotor thru
sapphire LE 11007x 212.30.41.20.01.005 $ 5,000 March


ST/ST black ceramic bezel ring black dial with applied "007"
at 7H "Skyfall 007" on rotor LE 5007x 232.30.42.21.01.004 $ 6,500 August


Seamaster Planet Ocean Ceragold RG/L.black, black ceramic bezel ring with Ceragold(TM)
scaling lacquered black dial 232.63.38.20.01.001 $ 2 2,500 November


RG/L.white, white ceramic bezel ring with Ceragold(TM)
scaling lacquered white dial St.-Moritz edition 232.63.38.20.04.001 $ 2 2,500 November


RG/L.black, black ceramic bezel ring with Ceragold(TM)
scaling lacquered black dial 232.63.42.21.01.001 $ 2 5,000 November


RG/L.white, white ceramic bezel ring with Ceragold(TM)
scaling lacquered white dial St.-Moritz edition 232.63.42.21.04.001 $ 2 5,000 November


RG/L.black, black ceramic bezel ring with Ceragold(TM)
scaling lacquered black dial 232.63.46.21.01.001 $ 2 8,000 November


RG/L.black, black ceramic bezel ring with Ceragold(TM)
scaling lacquered black dial 232.63.46.51.01.001 $ 3 3,000 November
Seamaster Aqua Terra GMT


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 7(July), 2012
ST/ST lacquered black dial 231.10.43.22.01.001 $ 7,900 July
ST/ST lacquered blue dial 231.10.43.22.03.001 $ 7,900 July
ST/L lacqured black dial 231.13.43.22.01.001 $ 7,800 July
ST/L lacquered silver dial + RG indexes 231.13.43.22.02.004 $ 7,800 July
ST/L lacquered blue dial 231.13.43.22.03.001 $ 7,800 July
STRG/L lacquered grey dial 231.23.43.22.06.001 $ 1 0,500 July
RG/RG lacquered silver dial 231.50.43.22.02.001 $ 3 6,000 July
RG/RG lacquered grey dial 231.50.43.22.06.002 $ 3 6,000 July
RG/L lacquered silver dial 231.53.43.22.02.001 $ 2 1,500 July
RG/L lacquered grey dial 231.53.43.22.06.002 $ 2 1,500 July

Seamaster Aqua TerraMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012
ST/L silver dial + RG indexes 231.13.39.21.02.002 $ 5,400 May
ST/L silver dial + RG indexes 231.13.42.21.02.002 $ 5,400 May
ST/L silver dial + RG indexes 231.13.43.22.02.002 $ 9,500 May
ST/L silver dial + RG indexes 231.13.44.50.02.001 $ 7,200 May
Seamaster Aqua Terra- GolfMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 3(March), 2012
ST/ST black dial with green minutes track 231.10.42.21.01.001 $ 5,500 March
ST/ST silver dial + blue/red transferred 231.10.42.21.02.002 $ 5,500 MaySeamaster Aqua Terra- 38mm

ST/ST blue dial 231.10.39.21.03.001 $ 5,500 August

Seamaster Aqua Terra-Quartz
ST/ST silver dial 231.10.30.60.02.001 $ 2,750 TBC
ST/ST grey dial 231.10.30.60.06.001 $ 2,750 TBC
ST/ST white MOP+11 dia dial 231.10.30.60.55.001 $ 4,150 TBC
ST/ST grey+11 dia dial 231.10.30.60.56.001 $ 3,900 TBC
ST/ST silver dial 231.10.39.60.02.001 $ 2,750 TBC
ST/ST grey dial 231.10.39.60.06.001 $ 2,750 TBC
Speedmaster- Moonphase
ST/ST Moonphase 311.30.44.32.01.001 $ 1 1,600 November
ST/L Moonphase 311.33.44.32.01.001 $ 1 1,500 November


Speedmaster- Apollo XVII
ST/ST, 925 Sterling silver dial - Apollo XVII - 40th ann. 311.30.42.30.99.002 $ 7,200 November


Speedmaster- 1962 First Omega in Space
ST/L black varnished dial (symmetric case) 311.32.40.30.01.001 $ 5,300 September


Speedmaster 45.25mm


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

ST/ST, white ceramic tachy ring, box-form sapphire crystal on
both sides white laquered dial with applied subdials
311.30.44.51.04.001 $ 9,100 NovemberST/L.white, white ceramic tachy ring, box-form sapphire crystal on both sides white laquered dial with applied
subdials LADIES' 311.33.44.51.04.001 $ 9,000 November


ST/L.white, white ceramic tachy ring, box-form sapphire
crystal on both sides white laquered dial with applied
subdials GENTS' 311.33.44.51.04.002 $ 9,000 November


OrangeGold/L.white, white ceramic tachy ring, box-form
sapphire crystal on both sides white enamel dial with applied
subdials LADIES' 311.63.44.51.04.001 $ 2 6,000 November


OrangeGold/L.white, white ceramic tachy ring, box-form
sapphire crystal on both sides white enamel dial with applied
subdials GENTS' 311.63.44.51.04.002 $ 2 6,000 November


Speedmaster Z-33- Boutique Only

Ti.5/R.black, black dial with 2 digital windows 325.92.43.79.01.001 $ 5,900 May
Ti.5/L.brown, black dial with 2 digital windows 325.92.43.79.01.002 $ 5,900 May


Speedmaster Racing 40mm


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012
ST/ST, black dial 326.30.40.50.01.001 $ 4,800 November
ST/ST, black/silver dial 326.30.40.50.01.002 $ 4,800 November
ST/ST, silver dial 326.30.40.50.02.001 $ 4,800 November
ST/ST, blue/black dial 326.30.40.50.03.001 $ 4,800 November
ST/ST, white/black dial + yellow touch 326.30.40.50.04.001 $ 4,800 November
ST/ST, grey/black dial + yellow touch 326.30.40.50.06.001 $ 4,800 November
ST/ST, red/black dial 326.30.40.50.11.001 $ 4,800 November
ST/R, black dial 326.32.40.50.01.001 $ 4,700 November
ST/R, black/silver dial 326.32.40.50.01.002 $ 4,700 November
ST/R, silver dial 326.32.40.50.02.001 $ 4,700 November
ST/R, blue/black dial 326.32.40.50.03.001 $ 4,700 November
ST/R, white/black dial + touch of yellow 326.32.40.50.04.001 $ 4,700 November
ST/R, grey/black dial + touch of yellow 326.32.40.50.06.001 $ 4,700 November
ST/R, red/black dial 326.32.40.50.11.001 $ 4,700 November
DeVille ChronographMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 6 (June), 2012
ST/ST black dial, Roman numeral index 431.10.42.51.01.001 $ 9,000 June
ST/ST silvery dial, Roman numeral index 431.10.42.51.02.001 $ 9,000 June
ST/ST blue dial, Roman numeral index 431.10.42.51.03.001 $ 9,000 June
ST/L.black black dial, Roman numeral index 431.13.42.51.01.001 $ 8,300 June
ST/L.black silvery dial, Roman numeral index 431.13.42.51.02.001 $ 8,300 June
ST/L.blue blue dial, Roman numeral index 431.13.42.51.03.001 $ 8,300 June
RG/L.brown silvery dial, Roman numeral index 431.53.42.51.02.001 $ 2 9,000 June
RG/L.blue blue dial, Roman numeral index 431.53.42.51.03.001 $ 2 9,000 JuneDeVille Annual Calendar 41mm

RG/RG, silvery dial, Roman numeral index 431.50.41.22.02.001 $ 3 7,500 May
RG/RG, brown dial, Roman numeral index 431.50.41.22.13.001 $ 3 7,500 May
RG/L.brown, silvery dial, Roman numeral index 431.53.41.22.02.001 $ 2 2,500 May
RG/L.brown, brown dial, Roman numeral index 431.53.41.22.13.001 $ 2 2,500 MayDeVille Prestige 39.5mm


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

YG.D/L 2-tone silver dial, index with diam 424.58.40.21.52.001 $ 2 2,000 November
RG.D/L 2-tone silver dial, index with diam 424.58.40.21.52.002 $ 2 2,000 November
RG/L 2-tone silver dial 424.53.40.21.02.001 $ 1 1,200 November
YG/L 2-tone silver dial 424.53.40.21.02.002 $ 1 1,200 November
WG/L 2-tone white dial 424.53.40.21.04.001 $ 1 3,300 November
YG/L 2-tone silver dial, index with diam 424.53.40.21.52.001 $ 1 3,100 November
ST/L 2-tone black dial 424.13.40.21.01.001 $ 4,800 November
ST/L 2-tone silver dial 424.13.40.21.02.001 $ 4,800 November
DeVille Prestige "New Collection" 39.5mm- Máy cơ


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

ST/L 2-tone black dial 424.13.40.20.01.001 $ 3,600 November
ST/L 2-tone silver dial 424.13.40.20.02.001 $ 3,600 November
RG/L 2-tone silver dial 424.53.40.20.02.001 $ 9,900 November
YG/L 2-tone silver dial 424.53.40.20.02.002 $ 9,900 November
WG/L 2-tone white dial 424.53.40.20.04.001 $ 1 1,700 November
YG/L 2-tone silver dial, index with diam 424.53.40.20.52.001 $ 1 1,800 November
YG/L 2-tone silver dial, index with diam 424.58.40.20.52.001 $ 2 0,600 November
RG/L 2-tone silver dial, index with diam 424.58.40.20.52.002 $ 2 0,600 NovemberDeVille Prestige "New Collection" 36.8mm- Máy Cơ


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

ST/ST, 2-tone black dial 424.10.37.20.01.001 $ 3,700 November
ST/ST, 2-tone silver dial 424.10.37.20.02.001 $ 3,700 November
ST-YG/ST-YG, 2-tone champagne dial 424.20.37.20.08.001 $ 6,800 November
ST-YG/ST-YG, 2-tone champagne dial with diam index 424.20.37.20.58.001 $ 8,000 November
ST-YG.D/ST-YG, 2-tone champagne dial, index with diam 424.25.37.20.58.001 $ 1 6,700 November
RG/RG, 2-tone silver dial 424.50.37.20.02.001 $ 2 4,000 November
YG/YG, 2-tone silver dial 424.50.37.20.02.002 $ 2 4,000 November
YG/YG, 2-tone champagne dial 424.50.37.20.08.001 $ 2 4,000 November
RG.D/RG, 2-tone silver dial, index with diam 424.55.37.20.52.001 $ 3 4,000 November
YG.D/YG, 2-tone silver dial, index with diam 424.55.37.20.52.002 $ 3 4,000 November
YG.D/YG, 2-tone champagne dial, index with diam 424.55.37.20.58.001 $ 3 4,000 November
DeVille Prestige "New Collection" 32.7mm-AutoMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

ST/ST, black dial, Roman numerals index 424.10.33.20.01.001 $ 3,700 November
ST/ST, MOP dial, Roman numerals index 424.10.33.20.05.001 $ 4,100 November
ST.D/ST, silver dial, Roman numerals and diams index 424.15.33.20.52.001 $ 1 1,800 November
ST.D/ST, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.15.33.20.55.001 $ 1 2,100 November
STYG/STYG, MOP dial, Roman numerals index 424.20.33.20.05.001 $ 6,900 November
STYG/STYG, champagne dial, Roman numerals index 424.20.33.20.08.001 $ 6,500 November
STYG/STYG, champagne dial, Roman numerals and diams index 424.20.33.20.58.001 $ 7,100 November
STYG.D/STYG, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.25.33.20.55.001 $ 1 5,100 November
STYG.D/STYG, champagne dial, Roman numerals and diams index 424.25.33.20.58.001 $ 1 4,800 November
YG/YG, MOP dial, Roman numerals index 424.50.33.20.05.001 $ 2 1,500 November
RG/RG, MOP dial, Roman numerals index 424.50.33.20.05.002 $ 2 1,500 November
YG/YG, champagne dial, Roman numerals index 424.50.33.20.08.001 $ 2 1,300 November
RG/L. brown, MOP dial, Roman numerals index 424.53.33.20.05.001 $ 8,600 November
YG/L. brown, MOP dial, Roman numerals index 424.53.33.20.05.002 $ 8,600 November
YG.D/YG diams, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.55.33.20.55.001 $ 3 0,000 November
RG.D/RG diams, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.55.33.20.55.002 $ 3 0,000 November
YG.D/YG diams, champagne dial, Romans numeral and diams index 424.55.33.20.58.001 $ 2 9,500 November
RG.D/L diams, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.58.33.20.55.001 $ 1 7,000 November
YG.D/L diams, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.58.33.20.55.002 $ 1 7,000 November
DeVille Prestige New Collection 27.4mm- QuartzMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

ST/ST 2-tone black dial 424.10.27.60.01.001 $ 2,400 November
ST/ST 2-tone mop dial 424.10.27.60.05.001 $ 2,650 November
ST/ST 2-tone silver dial 424.15.27.60.52.001 $ 8,400 November
ST/ST 2-tone mop dial, index with diam 424.15.27.60.55.001 $ 8,600 November
STYG/STYG 2-tone mop dial 424.20.27.60.05.001 $ 5,200 November
STYG/STYG 2-tone champagne dial 424.20.27.60.08.001 $ 4,900 November
STYG/STYG 2-tone champagne dial, index with diam 424.20.27.60.58.001 $ 5,500 November
STYG/STYG 2-tone mop dial, index with diam 424.25.27.60.55.001 $ 1 1,300 November
STYG/STYG 2-tone champagne dial, index with diam 424.25.27.60.58.001 $ 1 1,100 November
YG/YG 2-tone mop dial 424.50.27.60.05.001 $ 1 8,700 November
RG/RG 2-tone mop dial 424.50.27.60.05.002 $ 1 8,700 November
YG/YG 2-tone champagne dial 424.50.27.60.08.001 $ 1 8,500 November
YG/YG 2-tone mop dial, index with diam 424.55.27.60.55.001 $ 2 3,500 November
RG/RG 2-tone mop dial, index with diam 424.55.27.60.55.002 $ 2 3,500 November
YG/YG 2-tone champagne dial, index with diam 424.55.27.60.58.001 $ 2 3,200 November
DeVille Prestige New Collection 24.4mm- QuartzMô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 11(November), 2012

ST/ST, black dial, Roman numerals index 424.10.24.60.01.001 $ 2,400 November
ST/ST, MOP dial, Roman numerals index 424.10.24.60.05.001 $ 2,650 November
ST.D/ST, silver dial, Roman numerals and diams index 424.15.24.60.52.001 $ 7,200 November
ST.D/ST, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.15.24.60.55.001 $ 7,500 November
STYG/STYG, MOP dial, Roman numerals index 424.20.24.60.05.001 $ 4,600 November
STYG/STYG, champagne dial, Roman numerals index 424.20.24.60.08.001 $ 4,300 November
STYG/STYG, champagne dial, Roman numerals and diams index 424.20.24.60.58.001 $ 4,700 November
STYG.D/STYG, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.25.24.60.55.001 $ 9,500 November
STYG.D/STYG, champagne dial, Roman numerals and diamsindex 424.25.24.60.58.001 $ 9,200 November
YG/YG, MOP dial, Roman numerals index 424.50.24.60.05.001 $ 1 5,500 November
RG/RG, MOP dial, Roman numerals index 424.50.24.60.05.002 $ 1 5,500 November
YG/YG, champagne dial, Roman numerals index 424.50.24.60.08.001 $ 1 5,300 November
YG.D/YG, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.55.24.60.55.001 $ 2 0,500 November
RG.D/RG, MOP dial, Roman numerals and diams index 424.55.24.60.55.002 $ 2 0,500 November
YG.D/YG, champagne dial, Roman numerals and diams index 424.55.24.60.58.001 $ 2 0,200 November


Ladymatic 34mm


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 12(December), 2012

RG.DD/RG diam bezel-crown diam waves brown dial, diam index
425.65.34.20.63.002 $ 4 2,700 December
RG.DD/L.brown diam bezel-crown diam waves brown dial, diam index 425.68.34.20.63.002 $ 3 2,000 December


Ladymatic Luxury Edition


Mô tả đồng hồ Mã số sản phẩm Giá bán tháng 10(October), 2012

RG.DD/RG.D diam bezel-crown, diam waves MOP dial, diam index bracelet with central links snow-set w/diamonds 425.65.34.20.55.005 $ 8 2,500 October


YG.DD/YG.D diam bezel-crown, diam waves MOP dial, diam index bracelet with central links snow-set w/diamonds 425.65.34.20.55.006 $ 8 2,500 October


RG.DD/RG.D diam bezel-crown, diam waves brwon dial, diam index bracelet with central links snow-set w/diamonds 425.65.34.20.63.003 $ 8 2,000 October

donghothuysy.net