Nơi thu mua đồng hồ Rolex Submariner 6538-đồng hồ Rolex Cosmograph Chronograph 6062


Model 6062 "Super Oyster" crown "phantom crown"(automatic/day/date/month/moon phase) là đồng hồ đâu tiên Rolex sản xuất có những chức năng trên. The "Triplock" crown system cho Submariner Model 6538 năm 1957. Năm 1958 đồng hồ "Cosmograph"6026 (Chronograph 6 kim) ra đời.