Nơi chuyên thu mua đồng hồ Rolex Milgauss 1019-đồng hồ Rolex Milgauss 6541-đồng hồ Rolex Milgauss 116400


Những dòng Đồng hồ Rolex Milgauss
1019, 6541, 116400


Model thứ hai của Milgauss là model 1019, được sản xuất hơn 20 năm nhưng không được nhiều người biết đến. Vì lý do đó, bây giờ nó trở thành model được giới sưu tầm thèm muốn nhất của tất cả đồng hồ Rolex. Model 1019 Case no. 2556385