Mình cần mua dây cho mẫu ORIS này, các anh em ai có bán hoặc giới thiệu thì giúp mình với nhé! Cám ơn các anh em nhiều!

Mẫu đồng hồ: http://www.oris.ch/fr/watches/oris-b...364-07-8-20-32

Hình ảnh: Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  ORIS.png
Lần xem: 290
Kích thước:  273.3 KB