2 dây RADO full như hình:
màu vàng của nữ: mã hiệu 04413 new 99,9% giá: 18 triệu.
dây trắng nam: mã hiệu 04607 chỉ bị trầy ngay khóa.các mắt đẹp 99,9%: các bác cho giá hợp lý em đẩy luôn.
LH: 01208600170 Mr.Kiệt.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 12973476_1082856341772530_6654910304776224036_o.jpg
Lần xem: 401
Kích thước: 105.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 12983451_1082856301772534_1574558763922984262_o.jpg
Lần xem: 340
Kích thước: 112.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 12973418_1082856361772528_5544636140676842211_o.jpg
Lần xem: 676
Kích thước: 112.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 12998305_1082856331772531_2342244747071865096_o.jpg
Lần xem: 234
Kích thước: 115.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 13055865_1082856405105857_2350428243259019746_o.jpg
Lần xem: 328
Kích thước: 111.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 13048243_1082856281772536_1032990769214249284_o.jpg
Lần xem: 320
Kích thước: 99.8 KB