Bán Tiền giấy Mỹ $2 USD sản xuất năm 1928 red seal, rất hiếm và đặc biệt còn rất mới chưa có nếp gấp vì là loại sưu tầm nên được bảo quản cất giữ rất kỹ . Nếu đồng giống này mà cũ thì chỉ hơn vài lần giá tri mặt của nó thôi; giá của nó mắc hay rẻ tùy thuộc độ cũ mới. 3 tờ $2 serial mới 50 ngàn vnd, 60 ngàn vnd, 70ngàn vnd.

Đã bán hết

Giá bán $45 USD

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC_0023.jpg
Lần xem: 1904
Kích thước:  87.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC_0022.jpg
Lần xem: 1626
Kích thước:  66.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC_0001.jpg
Lần xem: 1743
Kích thước:  93.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC_0002.jpg
Lần xem: 1655
Kích thước:  93.5 KB
Bán Tiền giấy Mỹ $2 USD sản xuất năm 1928, rất hiếm và  mới Giá bán $45 USD $2 2003 giá 50 VND