Bán Tiền giấy Mỹ loại sưu tầm $1 USD sản xuất năm 1957 và 1935 Blue seal (tiền bây giờ là green seal) Đã bán hết

Blue Seal $1 1935 giá bán 90 ngàn VND
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0026.jpg
Lần xem: 1673
Kích thước: 90.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0027.jpg
Lần xem: 1422
Kích thước: 89.8 KB

Blue Seal $1 1957 giá bán 90 ngàn VND

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0028.jpg
Lần xem: 1410
Kích thước: 83.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0029.jpg
Lần xem: 1327
Kích thước: 63.3 KB

Blue Seal $1 1957 giá bán 55 ngàn VND

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0024.jpg
Lần xem: 1275
Kích thước: 80.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0025.jpg
Lần xem: 1416
Kích thước: 71.2 KB