Đây là một số những tiền xưa của Mỹ $5 trong bộ sưu tập chỉ upload lên coi chơi thôi nhưng nếu ai thích thì cũng sẽ bán với giá bên dưới. Đã bán hết


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0033.jpg
Lần xem: 1732
Kích thước: 81.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0034.jpg
Lần xem: 1428
Kích thước: 73.4 KB
$5 US Năm 1928 Giá Bán$34

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0030.jpg
Lần xem: 1357
Kích thước: 87.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0032.jpg
Lần xem: 1273
Kích thước: 76.0 KB

$5 US Năm 1963 (Serial number có star * có nghĩa là serial này đã có lỗi và được in lai nên rất hiếm) Giá Bán$59

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0037.jpg
Lần xem: 1303
Kích thước: 83.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0038.jpg
Lần xem: 1304
Kích thước: 94.2 KB

$5 US Năm 1953 Giá Bán$24

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0035.jpg
Lần xem: 1234
Kích thước: 86.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0036.jpg
Lần xem: 1231
Kích thước: 84.9 KB
$5 US Năm 1953 Giá Bán$24