Đây là một số những tiền xưa của Mỹ $5 trong bộ sưu tập chỉ upload lên coi chơi thôi nhưng nếu ai thích thì cũng sẽ bán với giá bên dưới. Đã bán hết


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0033.jpg
Lần xem: 1752
Kích thước: 81.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0034.jpg
Lần xem: 1435
Kích thước: 73.4 KB
$5 US Năm 1928 Giá Bán$34

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0030.jpg
Lần xem: 1368
Kích thước: 87.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0032.jpg
Lần xem: 1286
Kích thước: 76.0 KB

$5 US Năm 1963 (Serial number có star * có nghĩa là serial này đã có lỗi và được in lai nên rất hiếm) Giá Bán$59

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0037.jpg
Lần xem: 1319
Kích thước: 83.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0038.jpg
Lần xem: 1314
Kích thước: 94.2 KB

$5 US Năm 1953 Giá Bán$24

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0035.jpg
Lần xem: 1252
Kích thước: 86.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: DSC_0036.jpg
Lần xem: 1245
Kích thước: 84.9 KB
$5 US Năm 1953 Giá Bán$24