Túi còn mới 100% thanh lý giá bằng 1/2 giá vốn . Hàng chính hãng còn mới chưa sữ dụng .

Mua làm quà cho vợ hay gấu rất ok nha các bác .


LH : 0907470408

170 hoang van thu Phú Nhuận
Túi Xách hiệu Michael Kors 07

Giá thanh lý : 4.100.000 VNĐ

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ MỹTúi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ

------------------------------------------------------------------------------------Túi Xách hiệu Michael Kors 08

Giá : 3.900.000 VNĐ ( Có 1 lỗi nhõ do quai túi đè lên nên có 1 vết mờ ngay phía màu trắng cũa túi )

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ
Túi coach
còn mới 99% như hình chụp
Giá: 2.000.000 VND

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi xách hiệu Buberry xách tay từ Mỹ


Giá : 8.600.000 VND

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ

Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ


Túi hiệu mới thanh lý 1/2 giá vốn - BBR , MK , Coach.. - Xách tay từ Mỹ