Hàng mới 100% gữi từ Mỹ nha . Do bà chị em mua nhiều đôi nhưng lại không dùng hết , nên muốn thanh lý 1/2 giá vốn.

Hàng còn mới , không có hộp nên em bõ vào hộp khác .

Giá và size em ghi rõ , các bác tham khão

Mua tại hãng KOHL"s cũa Mỹ

LH : 0907470408


SONOMA ( Gia công China )
Size 5 - Tương đương 35 việt nam
Giá : 550.000 VND
Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%
Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%


Solesenseability ( Gia công China )
Size 5,5 - Tương đương 36 việt nam
Giá : 550.000 VND
Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%
Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Croft&Barraw ( Gia công China )
Size 5 - Tương đương 35 việt nam
Giá : 400.000 VND
Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%


Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%Rock&Repuclic ( Gia công China )
Size 5,5 - Tương đương 36 việt nam
Giá : 500.000 VND
Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%

Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%
Giầy búp bê nữ hiệu G.H.Bass & Co

Size số 7 tương đương 38
Giá : 550.000 VND


  • Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%
  • Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%
  • Thanh lý vài đôi giầy nữ 1/2 giá vốn - Mới 100%