Rolex Air King 14000

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  14000-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 815
Kích thước:  79.3 KB
Movement: Caliber automatic 3000
Year: 1990
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 mm

Rolex Air King 14000M

Tên :  14000M-www.donghothuysy.net.jpg
Xem : 568
Kích cở :  74.4 KB
Movement: Caliber automatic 3130
Year: 2001
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 mm

Rolex Air King 14010

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  14010-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 689
Kích thước:  80.4 KB
Movement: Caliber automatic 3000
Year: 1990
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 mm

Rolex Air King 14010M

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  14010M-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 638
Kích thước:  72.3 KB
Movement: Caliber automatic 3130
Year: 2001
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 mm