Được cải tiến từ Rolex Buble Back( tự động đời đầu máy chùm kín) The Jubillee Datejust model 4467 được ra mắt năm 1945 chỉ bằng vàng 18k đầu tiên. Năm 1954 Datejust có cyclops date magnifier(miếng lupe nhỏ ngay lịch)

donghothuysy.net