Chắc chắn là giả rồi bạn ơi.bạn phải tin vào admin chứ.Dẫu sao cũng có trình độ hiểu biết về OMEGA .Hơn nữa dòng CO-AXIAL thì máy nó hoàn toàn khác