Em có người để lại cái đồng hồ lắc kê Omega Seamaster nói là đời từ 1955 đến 1960 các bác xem thử giá bao nhiêu thì lấy được. Hàng lắc kê thì có giá trị không?...