Quý vị đang xem các loại dao cá nhân của Victorinox đã qua sử dụng( 100% thụy sỹ chính gốc ) giá từ 200 Ngàn vnd một cái; loại lơn hơn 300 ngàn vnd một cái. Giá không thương lượng.

Bảo hành 100%...