Như Tiêu đề em cần bán 1 đồng hồ Franck Muller Full diamond hàng sản xuất giới hạn ...
Fullbox - Giấy tờ ...dùng rất giữ gìn , ms đeo ko quá 5 lần >"<...
Kim cương đính Full mặt , vành , bao test...