kính omega loại của em có không Admin? kính có móng ngu7o75a k? cho em xin giá thank