Hình trắng đen là những máy đời xưa, hình mầu là những máy đời mới hơn.

http://www.donghothuysy.net/attachments/lich-su-thong-tin-tra-cuu-dong-ho-omega/401-hinh-may-omega-xua-va-nay-dsc00688.jpg...