Đồng hồ này bạn đã bán chưa?Nếu còn thì giá chính xác là bao nhiêu?Bạn ở SG hay HN?