Sử dụng bộ máy Co-Axial caliber 8508 có khả năng chống từ trường lớn hơn 1,5 Tesla, Seamaster Aqua Terra 15000 Gauss của Omega chính thức trở thành mẫu đồng hồ có khả năng kháng từ tốt nhất từng được...