Với công nghệ làm đồng hồ giả ngày nay rất cao nên phân biệt giả thật không đơn giản bác ạ. Nếu bác chưa có nhiều kinh nghiệm thì phải so sánh giữa hai con thật giả thì bác mới có thể nhận ra và tự...