Đây là Omega Seamaster lắc kê vàng 14k được sản xuất trong thập niên 1960s; giá trong thời điểm năm 2012 vào khoảng $250-$500 tùy vào từng chiếc.
donghothuysy.net