Tình hình là mình vừa được 1 người quen tặng cái đồng hồ Omega để bàn, nói là đồng hồ cổ nhưng mình thì mù tịt chẳng biết gì về nó cả. hôm nay post hình nó lên, nhờ admin và anh em trong diễn đàn chỉ...