Năm 2008 là năm bước ngoặt đối với OMEGA.Trong 160 năm,những người thợ chế tạo đồng hồ Thụy Sỹ luôn gắn liền với sự xuất sắc và đổi mới.Kể từ năm 1848,họ đã tọa ra những chiếc đồng hồ tuyệt vời và...