Mọi thứ bắt đầu khi Florentine Ariosto Jones, một kỹ sư người Mỹ và là thợ đồng hồ, đã quyết định đi du lịch đến Thụy Sĩ và tìm thấy những "International Watch Company" trong năm 1868. Với một...