PDA

View Full Version : Đồng hồ Carl F. Bucherer-Frederique Constant  1. Đồng hồ Carl F. Bucherer Patravi Scuba Tec
  2. Lịch sử thương hiệu đồng hồ Frederique Constant với bộ sưu tập nổi tiếng Heart Beat
  3. Hội chợ triển lãm đồng hồ thế giới Pre-Basel 2009 – Đồng hồ Frederique Constant
  4. Đồng hồ Frederique Constant, phong cách hoàng gia
  5. Lịch sử vắn tắt của đồng hồ Carl F. Bucherer (Bucherer Montres SA)