PDA

View Full Version : Đồng hồ Omega Flightmaster  1. Lịch sử hình thành và phát triển Omega Flightmaster
  2. Omega Flightmaster đồng hồ đầu tiên được thiết kế cho Phi công