PDA

View Full Version : Đồng hồ Omega Electronic  1. Hình ảnh đồng hồ Omega Dynatron Electrodynamic (1964)