PDA

View Full Version : Đồng hồ Parmigiani Fleurier  1. Đồng hồ Tecnica Palm “3 trong 1” tuyệt đẹp của Parmigiani Fleurier
  2. Chiếc đồng hồ siêu sang giá 6,5 tỷ đồng của Parmigiani Fleurier
  3. Bugatti Mythe - Chiếc đồng hồ cao cấp hơn 9 tỷ đồng
  4. Đồng hồ Tonda Woodstock Tourbillon
  5. Sự kêt hợp tinh tế để tạo ra mẫu đồng hồ để bàn - Clock 15 day Parmigiani Fleurier
  6. Mẫu đồng hồ mới bespoke Parmigiani Fleurier Transforma
  7. Đồng hồ Pershing Samba Madeira của Parmigiani Fleurier
  8. Ngắm Bugatti Atalante Fly back Chronograph của PARMIGIANI FLEURIER