PDA

View Full Version : Đồng hồ Rolex GMT-MASTER  1. Thông tin tham khảo những mẫu đồng hồ thuộc dòng Rolex GMT-Master đời "4 và 5 số"
  2. Thông tin lịch sử ra đời dòng đồng hồ Rolex GMT-Master
  3. Kiểu dàng và số hiệu Đồng hồ Rolex dòng GMT-Seamaster II (2014)
  4. Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT
  5. Rolex GMT-Master/GMT-Master II Reference/ Model numbers