PDA

View Full Version : Lịch sử Đồng hồ Rolex Day-Date  1. Thông tin tham khảo về lịch sử ra đời và phát triển của dòng đồng hồ Rolex Day-Date "President"
  2. Hình ảnh tham khảo dòng Rolex Day-Date "5 số"
  3. Thông tin các dòng Rolex Day-Date "4 số"
  4. Serial và Mẫu các dòng Day-Date của Rolex (2014)
  5. Các mẫu Đồng hồ trong dòng Day-Date II của Rolex (2014)
  6. đồng hồ rolex day-date
  7. Rolex Day-Date model 6611 đầu tiên được xác nhận "Superlative Chronometer Officially Certified"
  8. Rolex Day-Date/Day-Date II Reference/Model numbers
  9. Chút lịch sử Rolex Day-Date (President) Model