Công ty đồng hồ thụy Sỹ Scalfaro được ra đời vào năm 2001. Thương hiệu đồng hồ này được ra đời chính là kết quả và cũng là thành quả của ý trí và của hai Anh em Alexander và Dominik Kuhnle. Tên của hãng được đặt theo tiếng Ý, nó có nghĩa là " Ngọn Hải Đăng". Logo của hãng cung được lấy từ cảm hứng biển cả và lửa. Scalfaro là mô hình đồng hồ thể hiện đầy ý tưởng "sang trọng và hiện đại". Các mẫu đồng hồ của hãng luôn thể hiện sự mạnh mẽ của biển cả và lửa, thiết kế hiện đại, sang trọng.

Tên : 17332_1350449763323_5344415_n7.jpg
Xem : 123
Kích cở : 45.1 KBTên : 17332_1350421602619_6615209_n.jpg
Xem : 128
Kích cở : 50.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 471869_3992328328636_957577961_o7.jpg
Lần xem: 157
Kích thước: 91.5 KBTên : 10722185-scalfaro-for-bruno-spengler-limited-edition-of-wristwatches.jpg
Xem : 129
Kích cở : 78.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: FoS-2011-(04)-7132877.jpg
Lần xem: 135
Kích thước: 101.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: MYS-01-big.jpg
Lần xem: 165
Kích thước: 63.8 KB

Dominik and Alexander Kuhnle - Founders and Owners