Luxury Automatic COSC Gent

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: tissot-luxury-automatic-cosc.jpg
Lần xem: 864
Kích thước: 167.3 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: tissot-luxury-automatic-cosc 2.jpg
Lần xem: 534
Kích thước: 50.0 KB

Số hiệu: T086.408.16.051.00
Cấu tạo: máy tự động Tissot Powermatic 80 (dựa trên máy ETA 2824-2); đường kính 25.6 mm, dày 4.6 mm; 23 hạt kính; 21,600 vph; dự trữ năng lượng 80 giờ; đồng hồ bấm giờ theo tiêu chuẩn COSC

Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động dạng trượt; ngày

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 41 mm,dày 9.75 mm; mặt kiếng sapphire, nắp sau trong suốt; chịu nước 5 atm

Dây đeo: dây da

Giá: $1,075

Le Locle Small Second

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: le locle small 2.jpg
Lần xem: 625
Kích thước: 82.7 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: le locle small.jpg
Lần xem: 300
Kích thước: 163.3 KB

Số hiệu: T006.428.11.038.00
Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2825-2; đường kính 25.6 mm, dày 4.6 mm; 25 hạt kính; 28,800 vph; dự trữ năng lượng 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ phụ; ngày

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính mặt 39.3 mm, dày 11.55 mm; mặt kiếng sapphire; nắp sau trong suốt; chịu nước 3 atm

Dây đeo: dây thép ko rỉ hoặc dây da

Giá: $850

Couturier Small Second

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Couturier Small 2.jpg
Lần xem: 433
Kích thước: 113.2 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Couturier Small.jpg
Lần xem: 597
Kích thước: 65.2 KB

Số hiệu: T035.428.36.051.00
Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2825-2; đường kính 25.6 mm, dày 4.6 mm; 25 hạt kính; 28,800 vph; dự trữ năng lượng 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ phụ ; ngày

Thiết kế: thép không rỉ với vàng hồng, đường kính mặt 39 mm, dày 11.95 mm; mặt kiếng sapphire, nắp lưng trong suốt; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da

Giá: $950